Učitavanje....

Usluge

USLUGE

Centar za ispitivanje medicinske opreme nudi kao osnovne usluge ispitivanje, defektažu, održavanje i servis.

  • ISPITIVANJE:

    Ispitivanje kontrole kvaliteta medicinskih uređaje uz pomoć specijalnih aparata za ispitivanje biomedicinskih parametara i električne bezbednosti.

  • DEFEKTAŽA:

    Defektažom se definiše potrebna popravka kako bi se oprema vratila u stanje koje je u skladu sa proizvođačevim uputstvima.

  • ODRŽAVANJE:

    Ispitivanje kontrole kvaliteta medicinskih uređaje uz pomoć specijalnih aparata za ispitivanje biomedicinskih parametara i električne bezbednosti.