Učitavanje....

O Nama

Institut za ispitivanje medicinske opreme (IZIMO) smešten na adresi Bulevar Oslobođenja 18 u Novom Sadu kao osnovnu delatnost uvodi ispitivanje ispravnosti rada medicinske opreme. Na raspolaganju našim klijentima su pokretne laboratorije koje omogućavaju da se u što kraćem roku na efikasan način pristupi izvršenju atestiranja medicinske opreme.
Cilj svakog programa održavanja medicinske opreme je da ona bude bezbedna, precizna i spremna za rad sa pacijentom.
Ispitivanje ispravnosti rada medicinske opreme predstavlja ključni zadatak prilikom osiguranja i potvrde ispravnosti rada medicinskih uređaja. Uslov da uređaj bude ispravan i da pruža sigurnost prilikom rada veoma je važan za pacijente, lekare, medicinske sestre i tehničare.
Električna sigurnost predstavlja način organizacije i tehničke mere koje su sistematizovane kako bi se osigurala ljudska sigurnost od štetnog dejstva električne struje. Potrebno je izvršiti sledeće korake kako bi električna sigurnost bila potvrđena:

  • izraditi pravila za organizaciju i primenu potvrđenih metoda rada koje su se pokazale sigurne u praksi
  • organizovati osposobljavanje osoblja i sprovoditi obuke
  • izvršavati kontrolne preglede i pratiti da li se pravila i preporuke sprovode u praksi
  • automatizovati i mehanizovati procese koji su povezani sa najvećom potencijalnom opasnošću

Široki opseg bio-medicinskih proizvoda za ispitivanje ispravnosti rada i simulacije namenjen je za inženjere bio-medicine, kliničke inženjere i tehničare. Njihova dužnost je da među korisnike i pacijente unesu mentalni mir i da ponude opseg rešenja za rukovodioce održavanja opreme kako bi se kroz kontrolu ispravnosti i analize izbegli nepotrebni i skupi troškovi, kao i nepoželjni efekti na pacijente.

IZIMO danas nudi etalon kvaliteta i vrednosti za kontrolu rada medicinske opreme:

  • uređaji za kontrolu bezbednosti od izvora energije
  • simulatori rada na pacijentu i analizatori učinka rada
  • potpuno integrisani i automatski sistemi kontrole učinka rada i dokumentacije.

Proizvođači, čijim instrumentima obavljamo delatnost za programe osiguranja kvaliteta zdravstvene usluge, su globalno priznata imena koja garantuju kvalitet kontrole ispravnosti i merenja medicinske opreme. Rešenja koja nude ovi proizvođači su inovativna i zahvaljujući proverenoj, nezavisnoj tehnologiji obezbeđuju kvalitet, pouzdanost i preciznost rada medicinske opreme.